OK Go | I Won’t Let You Down
MUSIC VIDEO

Cameraman: Makoto Okuguchi
Lighting: Akiyoshi Irio
GRIP: Takashi Taniguchi
DIT: Taito Oyama
Multi-Copter Pilot: Kenji Yasuda
Stylist: Kazuki Yunoki
Hair Make: Asuka Fujio
Sound Operator: Isao Yoshida
Location Coordinator: Kyohei Kitamura
Online Editor: Shunsuke Kakuuchi, Takashi Tanaka
Colorist: Shigeyuki Toriumi
Translator: Aiko Ishikawa, Ryuzo Tsutsui, Sumire Matsumura

UNI-CUB: Kazuyuki Iwata, Hirokazu Hara, Shinichiro Kobashi, Makoto Hasegawa
Mass Games Design + Previsualization: Daisuke Sasaki, David Robert, Munechika Inudo, Yoshifumi Sadahara, Gilles Brossard
Interactive: Ryo Tsukiji, Kousei Motoyoshi, Nobuaki Arikata, Kenshiro Nakashima, Junichi Arakawa, Masanobu Ishii, Yusuke Kitani
Making-of: Makoto Kubota

Assistant-director: Hideaki Jinbo
Production Manager: Satoshi Miyata
Agency Producer: Shiro Miyamoto, Naoyuki Masuda, Misato Tachibana
Producer: Mitsuru Yamamori

Cast: OK Go
Cameo: Perfume
Special thanks to: the school girl dancers and Honda

Creative Agency: Mori Inc.

Creative Director

Morihiro Harano

Art Director

Jun Nishida

Director

Kazuaki Seki and Damian Kulash, Jr.

koe
kogoe
koeru